1 1 11
ΦΕΛΙΖΟΛ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ
000* - Ύψος : 8cm Διάμετρος: 15/22/25/27/32/35/37/42 cm
010* - Ύψος : 10cm Διάμετρος: 15/22/25/27/32/35/37/42 cm
espa
dwhite