1 1 111
ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΑΕΡΟΓΡΑΦΟ - ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ E362007
ΧΡΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ 150g
dwhite